کتاب بیابان تاتارها

اثر دینو بوتزاتی از انتشارات کتاب خورشید - مترجم: سروش حبیبی-صد کتاب قرن لوموند

رمان «بیابان تاتارها» داستان سرنوشت افسری جوان است که برای خدمت به قلعه‌ای دورافتاده فرستاده و دچار روزمرگی می‌شود. دینو بوتزاتی با نثری باشکوه و شاعرانه، به شکلی هنرمندانه، عطش انسان را برای امیدوار بودن حتی به واهی‌ترین مسائل زندگی بیان می‌کند. والریو زورلینی کارگردان نامدار ایتالیایی، بر اساس این رمان فیلمی ساخته است که بخش‌هایی از آن در ایران و ارگ بم فیلم‌برداری شده است.


خرید کتاب بیابان تاتارها
جستجوی کتاب بیابان تاتارها در گودریدز

معرفی کتاب بیابان تاتارها از نگاه کاربران
استعاره این کتاب مبهم است - زندگی ما را با وعده های تجربیات معتبر و لحظه های تعالی، یا حتی فقط نگرانی های حقیقت را تحریک می کند، اما به ندرت، اگر هرگز ارائه می دهد، مانند یک موضوع تصور شده که تنها به پطرس افتخار می آید در زمان مرگ - بیشتر و بیشتر سنگین تر شد، زیرا این رمان به سمت انتهای خود و مرگ خالی شخصیت اصلیش متمرکز بود. اما شاید این قصد بود؟ به خواننده خود را تجربه بسیار شخصیت اصلی می دهد؟ من مایل به بله بگویم، چون رمان به سادگی استادانه بود؛ با تصاویری با ظاهری وسیع که این استعاره را گسترش می دهند - سربازان بر روی یک تپه شیب دار با یک تلسکوپ خمپاره ای با یک تلسکوپ با قدرت بالا تردید می کنند که این حرکت کوچک در فاصله دور از واقعیت (به شکل سربازان دشمن) در حال نزدیک شدن است، یک تجربه واقعی برای یکی. 2 / 3dds از کتاب فضای قوی خالص از مبهم و مه و خاموش کردن قلب و روح مردان پیش بینی شده است که توسط امید بیهوده بلعیده شده است و کسانی که در جای واقعی از ساز و کار های سازنده شایع اما خسته کننده از جبران خسارت شخصی ساخته شده است. قطعا یک رمان جنگی، رمان ضد جنگ یا ضد رمان جنگ ضد جنگ، اما همچنین در درخواست خود برای کسانی که بیشتر از زندگی انتظار دارند، جهانی است؛ و به اعتبار آن، استعاره استفاده نمی شود که هر شخصیت را در دیدگاه غم انگیز خود ببندد، به عنوان مثال نمونه هایی از افرادی است که می توانند خود را از تله تشکیل دهند.

مشاهده لینک اصلی
‰ کنم من-I® IºI ± ± Ï ï¹ II¬I½I \"I¿I ،،، IμI» ± Ï € II'I Ï Ï € IºI ± ï¹ I¿IƒI¼I¿I½I®، I½I¹I¬I \"من ± Î ± IºI ± ï ï¹ I³I®I ،، من € Î ± ± کنم من I³I¼I \"I¹IºIOeI\" من · من \"من ± ï € Î ï¹ IºI ±» I¬I½I ·، I¼I¿I½I ± ± I¾I¹I¬ IºI ï¹ IƒI ... I½I \"من † I¿I I¹IºIOeI\" من · من \"من ±. ± Î IOeIƒI¿ I¼I I³I¹IºIOeI: I¼I € I¿I IμI I½I ± ± ï¹ I¿ IμII½I من \"من € I¿I IOeI من € I¿I ... I¼I € I¿I I¿I I½ I½I ± I¼I € Î »من ‡ IμI\" I¿I I½ Î ± IºI ± ± ï¹ I½I Î »من» من · من »من I¿IƒI ... I¼I €» من · من ‰ ï II¿I I½ I¼IμI \"من ± I¾I من \"من I¿I ...، Î ± ï € IOeI IƒIμ» من ... من \"من · Î ± Î ± I¼I¿I½II IOeI» IμI، من € ± Î ï I¿I¹ Î ± ‰ € ï I¬I½I IºI ± من \"من ± IƒI\" I¬IƒIμI¹I،!؟ Î • I½I ± ± ± I II IºI Î ± Î I¬ »من» من · من € Î ± I³I¿I I¹IºIOe Ï Î ± Ï € I¼I II¹ I¼Iμ I¿I من ... \"Î ± I¾II \"من IμIIμ IºI ± Î ± ï¹ I¼Iμ II²I» ± I½I Iμ I²I »من ‰ I¼Iμ دوم €\" من ± I¼I¬I \"I¹I ± من\" من € کنم من I¿I ... ‰ من \"من ± ‰ I³I I½I¹IƒI\" من ®، I½I I½I¹IZII ± ‰، I½I ± IμI »‰ Ï € II¶I IºI ± Ï † IƒIºII ± I½I ï¹، ï¹ I¿I¼I ± Î ± IƒI ± Ï I½ IºI¹ ... من\" IOeI½. Î ± ï¹ I¿I¼II¶I Î ± ‰ IμII½I ± Ï I'I I½I \"I¿I½ I½I ± ± I¼I · IƒI ... I½I I½I\" I®IƒIμI¹ I¿ ± Ï IºI ± III½I، I¼I ± من، IºI¬I € I¿I I¼IIƒI ... ± IƒI \"من € Î ± ï I¿ Î ± ï I¼I ... II\" من ... من ± I¿I½ IμI \"IOE من\" I¿I .... ± Î • II¼I IƒI \"Iμ IOeI» من ‰ Ï Ï € I¿I¹ من \"من ± ‰ I³I I½I¹IƒI\" دوم، ± Î من ... من IƒIμ \"IOE!

مشاهده لینک اصلی
من در شرایط ایدهآل، در خدمت خدمت سربازی خواندنم ... زندگی ادبی زندگی است ...

مشاهده لینک اصلی
مطمئن نیستم که آیا آن لانه / لجن کوتاه به ارتباط رمان با رمان های دیگر از رمان، مانند من فرض کنید همه گونه های حیوانات و گیاهان، از درختان مونوالیزه به علف های هرز روانگردان، ارتباط برقرار کردن، به عبارت دیگر، آنها صحبت می کنند - و بر خلاف ساده سخنرانی انسانی آنها را از طریق زمان به عقب و جلو انجام می دهند، این بدان معنی است که این یکی از چالش ها با کافکاس قلعه (در ابتدا قبل از قانون) و سپس منس کوه سحر و جادو، همه در حالی که گودو قدیمی قدیم و Koetzees چشم پوشی در حال انتظار برای بربرها در حال سپری کردن در حاشیه آینده است. آنچه که ما در اینجا داریم بر خلاف عدم برقراری ارتباط است - به عنوان خوانده شده، در این خوانندگان تقریبا بیش از حد بحث مفیدی وجود دارد. این موضوع به هیچ وجه مشخص نیست و داستان به عنوان یک قافیه افسانه ای کافکان، یک تمثیل واقعی واقع گرایانه عمل می کند، اگر چه در این یکی کمتر از کافکا است - این یکی این است که انتظار همه زندگی خود را برای یک دشمن داشته باشد، آخرین دشمن مرگ است. با وجود عادت و آرامش و امكانات دوردست، باز بودن كامل زندگي او بستگي دارد. سربازان منفعل هستند - آنها به بیابان شمالی حمله نمی کنند، اما هیچ حس قضایی زیادی علیه دروگو وجود ندارد، زیرا دستگیر نشدن علیه چیزی غیر از آن چیزی است که علاوه بر آن است. آزادی صومعه، لذت برده شدن رژیم، غم و اندوه اجتناب ناپذیر، و اگر خوش شانس، پذیرش، و یا حداقل یک لبخند مبهم است. مجموع خلوص و کمبود مشخصه برای من منفی بود. همچنین می توان از یک ترجمه جدید استفاده کرد - چندین بار همه چیز به وضوح در یک سطح اصطلاحی قرار داشت یا فقط باید چند بار خواندنش را به دلیل عدم وضوح یا عدم کاما انجام داد. بسیاری از موارد بعد از منطقه بندی، پاراگراف ها را به ترتیب معکوس معکوس می گذارند، شناسایی شناسه بر روی یک عبارت فازی متوقف می شود. صرفنظر از این، رمان بسیار عالی، اگر نه کاملا با کافکا، مان، Coetzee، به طور جزئی، به عنوان بخشی از عموم تعاریف عمومی به نظر می رسد ادبی بیش از روشنگر؟ یک دنبالۀ رویای پیشگویی کلاسیک را دوست داشت. دوست داشتم که چطور همه ی اینها یک ترس و وحشت قدیمی ایجاد شده با آرامش و ضروریات لازم را داشته باشیم تا به همه چیز امیدوار باشیم. در غیر این صورت، یک رمان بزرگ که می تواند استفاده از sprucing. ارزش آن را برای طرفداران طنز طلسم از تمثیلات existentio-suspenseful قرن 20th است.

مشاهده لینک اصلی
در چند صفحه اول بیابان Tártaros اگر پیش بینی کرده است که در £ خواهد بود خواندن مشترک، که در £ à © یک داستان پر از لحظه های با شکوه و انتهای مبارک. و شاید این مشخصه کتاب است که ما را به او نزدیک تر می کند، شخصیت های او و ظهور طرح. برای کسانی که خواندن ناراحت کننده ای را دوست ندارند، جرأت نکنید. این مسیر به اندازه جاده به Fortaleza Bastiani سخت است، در میان کوه های شلوغ، در سکوت و رها کردن انفرادی گم شده است. زیبایی از چشم انداز à © hipnótica، درخواست تجدید نظر از یک حمله £ به عنوان مورد نظر که مخوف، مانتا © متر مردان اسیر ambiçà £ اعمال شجاع که آنها پرجلالی است. à ‰ به طوری که به £ حس زندگی، آن را برای این خیال واهی بود بهترین چیز در زندگی desperdiçaram، او را ترک خانواده و دوستان، آنها خود را زنده در تبعید کرد و به تهراناونیو © DIO خاک سپرده شد. آنها ایستاده بود گوش دادن به قطره قطره معمول این مخزن، آمیزش از چوب در بهار دوباره متولد زندانی، جانبازان از نظم و انضباط نظامی می کند که £ اندیشد دوستی یا £ compaixÃ؛ ساعت، روز، ماه، سال؛ زندگی inteiras.A شخصیت اصلی، جیووانی دروگو à © máximo عنوان مثال از زندگی desperdÃcio: قلعه وارد کنید هنگامی که à © یاد بردن جوان را به در یک اتاق دیگر زندگی می کنند، و هنگامی که مورد نظر £ حمله ای به نظر می رسد مانند آن را در نهایت اتفاق خواهد افتاد، à © از آنجا خارج می شود، پیر و بیمار، تنها به تنهایی می میرند و همه را فراموش می کنند. نمی داند که آیا حمله به حقیقت پیوسته است یا خیر. آنچه که فقط برای تأیید اینکه جنگ این کتاب طبیعت دیگری است، جنگ داخلی با مردان است، مبارزه برای اعتقادات پوچ و مخالف آنها. در این مورد، انجام £ یک درگیری خونین بود، اما آن را کاملا inglório.O convÃvio با این مردان بود، ما را به opçÃμes ما اغلب اشتباه است، برای próprios بیابان ما ilusÃμes، ایجاد شده با £ convicçà جلال آینده، تحقق تمام رویاها و خواسته ها، در یک مسابقه با گذشت زمان بی رحم، و همچنین بسیاری از ما یک روز می گویند: زمان کجا بود؟ چه کارهایی را با آن انجام می دهیم؟ چقدر می توانستیم انجام دهیم و انجام ندهیم؟

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب بیابان تاتارها


 کتاب سکه سازان
 کتاب ترز دکرو
 کتاب جنگ دنیاها
 کتاب آوازهای کولی
 کتاب سکوت دریا
 کتاب خوشه های خشم